Kalenterissa ei tapahtumia.

Nyt Sinulla on mahdollisuus tukea Museorautatien toimintaa!

Jokioisten Museorautatietä ylläpitävän Museorautatieyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen jäsenten tekemään talkootyöhön. Toimintaamme rahoitetaan matkalipputulojen lisäksi mm. avustuksilla ja lahjoituksilla.

Tällä hetkellä yhdistys tarvitsee rahaa Humppilan uuden aseman ulkokaton uusimiseen sekä korjaustöiden jatkamiseen, höyryvetureiden varaosiin sekä tulevan kesän ratatöihin. Viime vuoden syksyllä tapahtunut Riipan pysäkkirakennuksen valituksesta aiheutunut siirron viivästyminen aiheutti yhdistykselle 20 000 euron ylimääräiset kulut ja nyt tämä puuttuva raha on pois muusta toiminnastamme.

Minkiön korjaamorakennus sisältä kohti nosto-ovia kuvattuna pian valmistumisensa jälkeen.
Minkiön korjaamohalli sisältä veturipuolelta kuvattuna kohti nosto-ovia. Kuva: Teemu Virtanen.

Museorautatieyhdistys sai poliisiviranomaiselta luvan varainkeruukampanjaan, jolla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa ja toiminnankannalta tärkeitä, mutta kalliita projekteja. Museorautatietoiminnan ylläpitokulut ovat vuosien saatossa kasvaneet merkittävästi, mm. tarvittavien materiaalien, polttoaineiden ja energian kallistuessa. Pienikin lahjoitus, vaikkapa 5 tai 10 euroa vie toimintaamme eteenpäin ja saattaa olla juuri ratkaiseva jonkun projektin toteutukseen. Pienistä puroista kasvaa tunnetusti iso virta. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan tukea toimintaamme.

Tavoitteenamme on saada kerättyä 10 000 euroa, ja Jokioisten Museorautatien etusivulla olevasta mittarista

Lahjoitukset voi ohjata Museorautatien pankkitilille:

  • Museorautatieyhdistys ry.
  • IBAN: FI63 5080 0620 0613 68
  • OKOYFIHH
  • Rahankeräysluvan saaja: Museorautatieyhdistys ry.
  • Rahankeräysluvan myöntäjä: Hämeen poliisilaitos
  • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/225 8.3.2019
  • Keräyksen toimeenpanoaika: 1.4.2019-31.3.2020
  • Keräyksen toimeenpanoalue: Jokioinen, Humppila ja Forssa sekä internet.
  • Varojen käyttötarkoitus: Lahjoituksena saadut varat käytetään museorautatien radan, vetureiden, vaunujen ja rakennusten kunnossapitoon vuosien 2019-2020 aikana.
  • Keräyksen toimeenpanija: Museorautatieyhdistys ry. (0402983-9)
Museorautatieyhdistys kiittää tuestasi!