Kalenterissa ei tapahtumia.

Kaksi ensimmäistä teliä on purettu osiin puhdistusta ja maalausta varten. Kaksi laakeriliuskaa puuttuu, mutta muuten telit ovat täydellisiä. Puuttuvat laakerit saadaan kuitenkin varaosalähteenä olevasta viidennestä telistä.