Kalenterissa ei tapahtumia.

Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen viivästymisen vuoksi kesken jäänyttä kevätkokousta jatketaan lauantaina 27.4 kello 12, edelleen Kiipun kylätalolla. Mahdollisuuksien mukaan samat kokouksen alussa valitut kokoustoimitsijat jatkavat, kun esityslistaa jatketaan kohdasta 6, jossa käsitellään tilinpäätöstä ja toiminnantarkastajien kertomusta.

Jatkokokous pääsee sitten koko kevätkokouksen keskeiseen asiaan, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 johtokunnalle.

Etäyhteyden linkin sihteeri laittaa extranetin keskustelufoorumiin, ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

 

 

Höyryveturi LWR 6, Helga on ollut Museorautatien liikenteessä vuodesta 1998 lähtien. Veturi on tällä hetkellä maailman vanhin suomalaisvalmisteinen, yhä ajokunnossa oleva veturi. Tampereen Pellava- ja rautateollisuus Osakeyhtiö valmisti vuonna 1909 kapearaiteiselle Loviisan-Wesijärven rautatielle höyryveturin, joka sai rautatiellä numerokseen kuusi. Tämä veturi veti junia Loviisan ja Lahden välillä aina vuoteen 1960 asti, jolloin rautatie lakkautettiin. Helga oli aluksi muistomerkkinä Loviisassa, mutta tuotiin Museorautatielle vuonna 1982 ja kunnostettiin ajokuntoiseksi vuosina 1997-98.

Iso tenderillä vatustettu höyryveturi.
LWR 6 höyryveturi. Piirros: PTJ Koskinen.

Höyryveturin tärkein osa on veturin höyrykattila. Sitä voidaan pitää veturin sydämenä, sillä koko veturin voima tulee höyrykattilasta. Helgan höyrykattila on alkuperäinen, vuodelta 1909. Höyrykattilan läpi kulkevat tuli- ja lieskaputket sekä tulistajaelementit. Nämä joutuvat jatkuvasti alttiiksi lämpötilojen muutokselle sekä kosteudelle, koska niitä ympäröi höyrykattilan vesi. Helgan höyrykattilan tuli- ja lieskaputket ovat nyt tulleet tiensä päähän ja vaativat uusimista, jotta veturin käyttöä museoliikenteessä voidaan jatkaa. Näiden erikoisvalmisteisten putkien uusiminen töineen maksaa arviolta 60 000-70 000 euroa.

Pyydämmekin pientä apua Museorautatien ystäviltä, jotta saisimme kerättyä alkupääomaa Helgan höyrykattilan kunnostukseen! Pienikin rahalahjoitus on merkittävä, kun lahjoittajia on vain tarpeeksi paljon. Esimerkiksi jos 1000 henkilöä lahjoittaa kukin 5 euroa, kertyy siitä jo 5000 euron kokonaissumma. Joukossa on voimaa!

Museorautatieyhdistys on saanut poliisiviranomaiselta luvan (RA/2020/523) kerätä varoja yhdistyksen monipuolisen toiminnan ja kulttuuriperinnön säilyttämisen rahoittamiseen. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan tukea toimintaamme.

56414,00 € 60 000 €


Päivitetty 26.4.2024.

Lahjoitukset voi ohjata Museorautatien pankkitilille:

  • Museorautatieyhdistys ry.
  • IBAN: FI63 5080 0620 0613 68
  • OKOYFIHH
  • Rahankeräysluvan saaja: Museorautatieyhdistys ry., Kiipuntie 49, 31630 MINKIÖ
  • Varojen käyttötarkoitus: Lahjoituksena saadut varat käytetään museorautatien radan, vetureiden, vaunujen ja rakennusten kunnossapitoon sekä suomalaisen rautatiekulttuuriperinnön säilyttämiseen elävän museon muodossa.
  • Luvan numero: RA/2020/523
Museorautatieyhdistys ja talkoolaiset kiittävät tuestasi!

Museorautatieyhdistys ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen joka pidetään Kiipun kylätalolla Minkiön aseman vieressä sunnuntaina 26.3.2023 kello 12. Käsittelyssä sääntöjen määräämät kevätkokousasiat:

  • käsitellään kertomus edelliseltä toimintakaudelta;
  • käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien kertomus
  • käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintakauden johtokunnalle;
  • tarpeen vaatiessa päätetään mahdollisen kausiylijäämän käytöstä tai alijäämän täyttämisestä

Luvassa taas johtokunnan toimien säälimätöntä syynäämistä ja kertomusten kritiikkiä. Lisäksi kahvitarjoilu. Mahdollisuus seurata kokousta etänä tämän linkin kautta, mutta se ei sisällä kahvia eikä äänioikeutta. Tervetuloa!

Kouluttaja opettaa luokan edessä kurssilaisten seuratessa keskittyneesti.
OLM-koulutus meneillään. Kuva: Jussi Tepponen 25.3.2018.

Jokioisten Museorautatien OLM (Opasteet ja liikennemääräykset) -koulutus uusille halukkaille ja kertauskoulutettaville pidetään sunnuntaina 27.3. klo 10.00 alkaen Minkiöllä Kiipun kylätalon tiloissa (iso kivirakennus aivan aseman vieressä). Koe, koulutus ja suoritettu käytännön harjoittelu oikeuttavat työskentelyyn Jokioisten Museorautatien liikennetehtävissä.

Koulutuksen jälkeen pidetään OLM-koe. Koulutuksen yhteydessä osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit. Humppilaan klo 10-junalla saapuville järjestetään autokyyti Minkiölle ennakkoon sovittaessa.

Jos koulutusajankohta ei sovi, voit sopia henkilökohtaisesta tentistä. OLM-koulutukseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Jussi Tepponen.

Ilmoittautumiset sekä OLM-koulutukseen että turvallisuuskatsaukseen pyydetään tekemään viimeistään 14.3.2022 mennessä.

Kouluttaja opettaa luokan edessä kurssilaisten seuratessa keskittyneesti.
Syyskokous muutama vuosi sitten Kiipun kylätalolla.

Lauantaina 20.11. pidetty Museorautatieyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous valitsi yhdistyksen johtokunnan vuodelle 2022. Uutena puheenjohtajana aloittaa jokioislainen Jarmo Määttä.

Varapuheenjohtajana jatkaa jokioislainen Lea Harjula ja yhdistyksen kasöörinä vantaalainen Lauri Niemi. Sihteerinä jatkaa turkulainen Mathias Luther. Kaksivuotiskautensa toisen vuoden johtokunnassa jatkavat nokialainen Alexander Vaganov sekä lempääläläinen Leevi Oikarinen. Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin humppilalainen Tuukka Selkälä. Johtokunnan varajäsenenä jatkaa riihimäkeläinen Jari Pollari. Uusi johtokunta aloittaa toimintakautensa 1.1.2022.