Perinteisesti yhdityksemme kevätkokous on pidetty maaliskuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna oli tarkoitus pitää kokous lauantaina 27.3., mutta paheneva koronatilanne ja siihen liittyvät rajoitukset ja viranomaismääräykset muuttavat suunnitelmia. Pyrimme järjestämään sääntömääräisen kevätkokouksen toukokuussa huomioiden tuolloin voimassaolevat koronarajoitukset ja -säännöt. Virallinen kokouskutsu julkaistaan myöhemmin yhdistyksen internet- ja Facebook-sivuilla.

******************************

Museorautatieyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään toukokuussa 2021 klo 12 alkaen Minkiöllä, Kiipun kylätalossa (osoite Kiipuntie 47, Minkiö). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kokousväki seuraa keskittyneesti kokouksen kulkua.
Syyskokous 2015 kokoontui Kiipun kylätalolla. Kuva: Jussi Tepponen 28.11. 2015.

Nyt Sinulla on mahdollisuus tukea Museorautatien toimintaa!

Jokioisten Museorautatietä ylläpitävän Museorautatieyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen jäsenten tekemään talkootyöhön. Toimintaamme rahoitetaan matkalipputulojen lisäksi mm. avustuksilla ja lahjoituksilla. 

Korona-aika on iskenyt kovaa myös Museorautatien toimintaan ja tällä on merkittäviä vaikutuksia yhdistyksen taloustilanteeseen. Mikäli haluat tukea Museorautatien toimintaa, niin nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Pienikin rahalahjoitus on merkittävä, kun lahjoittajia on vain tarpeeksi paljon. Esimerkiksi jos 1000 henkilöä lahjoittaa kukin 5 euroa, kertyy siitä jo 5000 euroa. Joukossa on voimaa!

Sininen höyryveturi lastattuna Valtion rautateiden avotavaravaunuun.
HKR 5 höyryveturin jälkiväritetty valmistajankuva.

Museorautatieyhdistys on saanut poliisihallitukselta luvan kerätä varoja yhdistyksen monipuolisen toiminnan ja kulttuuriperinnön säilyttämisen rahoittamiseen. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat tukea toimintaamme. 

Lahjoitukset voi ohjata Museorautatien pankkitilille:

  • Museorautatieyhdistys ry.
  • IBAN: FI63 5080 0620 0613 68
  • OKOYFIHH
  • Rahankeräyksen järjestäjä: Museorautatieyhdistys ry., Kiipuntie 49, 31630 MINKIÖ
  • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/523
  • Varojen käyttötarkoitus: Lahjoituksena saadut varat käytetään museorautatien radan, vetureiden, vaunujen ja rakennusten kunnossapitoon sekä suomalaisen rautatiekulttuuriperinnön säilyttämiseen elävän museon muodossa.

Museorautatieyhdistys kiittää tuestasi!

Lauantaina 28.11. pidetty Museorautatieyhdistyksen syyskokous valitsi yhdistyksen johtokunnan vuodelle 2021. Puheenjohtajana jatkaa helsinkiläinen Marko Laine ja varapuheenjohtajana jokioislainen Lea Harjula. Yhdistyksen kasöörinä jatkaa vantaalainen Lauri Niemi. Uudeksi sihteeriksi valittiin turkulainen Mathias Luther. Kaksivuotiskautensa toisen vuoden johtokunnassa jatkaa humppilalainen Tuukka Selkälä. Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin nokialainen Alexander Vaganov sekä uudeksi johtokunnan jäseneksi kaksivuotiskaudelle lempääläläinen Leevi Oikarinen. Johtokunnan varajäsenenä jatkaa riihimäkeläinen Jari Pollari.

Tämän liikennekauden liikennetehtävät ovat nyt varattavissa MRY:n extranetissä. Varattavissa ovat kesä-, heinä- ja elokuun liikennetehtävät. Syksyn ja talven liikennetehtävät tulevat varauslistoille myöhemmin.

Vaihdemies hymyilee taustallaan höyryjunan vetämä juna seisoo asemalla.
Liikennetehtävissä on hauskaa junailla. Kuva: Teemu Virtanen.

Voit varata tehtävän, mikäli sinulla on pätevyys tehtävän suorittamiseen ja voimassa oleva Opasteet ja Liikennemäärykset (OLM) -pätevyys. Muussa tapauksessa voit varata harjoittelijan vuoron ja harjoitella valvonnan alla tehtäviä. Kun harjoittelu osoittaa, että kykenet hoitamaan tehtävää itsenäisesti saat tehtävään ptevyyden.

Varsinaisten liikennepäivien lisäksi listalla on jo joitain tilausjunia, joita ajetaan viikolla lähinnä touko- ja elokuussa.

Kouluttaja opettaa luokan edessä kurssilaisten seuratessa keskittyneesti.
OLM-koulutus meneillään. Kuva: Jussi Tepponen.

Jokioisten Museorautatien OLM (Opasteet ja liikennemääräykset) -koulutus uusille halukkaille ja kertauskoulutettaville pidetään sunnuntaina 25.3. klo 9.30 alkaen Minkiöllä Kiipun kylätalon tiloissa (iso kivirakennus aivan aseman vieressä). Koe, koulutus ja suoritettu käytännön harjoittelu oikeuttavat työskentelyyn Jokioisten Museorautatien liikennetehtävissä.

Ennen OLM-koulutusta klo 9.30 - 10.30 pidetään Kiipun kylätalolla turvallisuuskatsaus, jossa katsastelleen vuoden 2017 turvallisuuspoikkeamia ja pohditaan sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta junaliikenne sujuisi entistä turvallisemmin. Katsauksen pitää liikenneturvallisuusvalvojamme Juhana Siren. Turvallisuuskatsaukseeen ovat tervetulleita myös ne, jotka eivät osallistu OLM-koulutukseen.

Koulutuksen jälkeen pidetään OLM-koe. Koulutuksen yhteydessä osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit. Halukkailla on mahdollisuus myös saunoa illalla, yöpyä ja osallistua sunnuntain talkoisiin Minkiöllä.

Jos koulutusajankohta ei sovi, voit sopia henkilökohtaisesta tentistä. OLM-koulutukseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Jussi Tepponen.

Ilmoittautumiset sekä OLM-koulutukseen että turvallisuuskatsaukseen pyydetään tekemään viimeistään 19.3.2018 mennessä.