Nuoria korjaamassa moottoriresiinaa.
Jorma Kuismin neuvoo, kun Tuomas Juhantila ja Arvi Sarmala asentavat moottoriresiinan ikkunoita paikoilleen. Kuva: Teemu Virtanen.

Museorautatieharrastus sopii myös nuorille, niin pojille kuin tytöillekin. Toimintaan voi tulla mukaan noin 12-vuotiaana, jolloin voi kiinnostuksen mukaan osallistua jo monenlaisiin talkootöihin. Useimmat museorautatien talkoolaiset ovat Museorautatieyhdistys ry:n jäseniä, mutta jäsenyys ei ole edellytys tulla mukaan toimintaan.

Kaksi nuorta esittelee höyrykonetta.
Aleksi Joutsikoski ja Supa Nummelin esittelivät pienoishöyrykoneita vuoden 2009 Höyryfestivaalissa Minkiön asemalla. Kuva: Teemu Virtanen.

12-15-vuotiaat voivat avustaa esimerkiksi rautatiekaluston ja rakennusten kunnostukseen liittyvissä töissä, museojunakaluston kevyissä huoltotöissä ja radantarkastustehtävissä. Monenlaisia nuorille sopivia tehtäviä löytyy myös muun muassa erikoistapahtumien kuten vuotuisen Höyryfestivaalin järjestelytehtävistä.

Kaikki talkootehtävät sovitetaan osallistujien valmiuksien mukaan ja ne tapahtuvat kokeneempien nuorten ja aikuisten ohjauksessa ja valvonnassa. Kaikki museorautatien talkoolaiset on myös vakuutettu vahinkojen varalta.

Museorautatien liikennetehtäviä voi harjoitella jo 12-vuotiaasta ylöspäin. Kokeneempien ohjauksessa ja valvonnassa tapahtuvia harjoittelutehtäviä ovat esimerkiksi radantarkastajan ja jarrumiehen tehtävät. Itsenäisesti määrättyihin liikennetehtäviin pääsee harjoittelun ja liikennekoulutuksen jälkeen 15-vuotiaana. Lue lisää liikennetehtävistä...

Lisätietoa museorautatien nuorisotoiminnasta antaa nuorisovastaava Tuomas Juhantila.