Kalenterissa ei tapahtumia.

Hei, syksyksi 2020 suunniteltu ja sittemmin kevääksi 2021 siirretty matka Viron rautateille joudutaan perumaan. Asiasta on sovittu yhdessä eri osapuolien ja matkatoimiston kanssa. Kulkutautitilanne ja mm. rokotuksien eteneminen keväällä on vielä niin epävarmaa, ettemme voi tehdä sitovia varauksia mm. hotelleihin. Aikanaan, kun tilanne taas on varmasti otollinen matkailulle, suunnittelemme taas retkiä. Nyt kuitenkin ilmoittautumiset raukeavat eli aikanaan tulee tehdä uudet ilmoittautumiset.

On mahdollista, että teemme joitain helpommin ja nopeammin järjestettäviä retkiä kotimaahan, esillä on ollut mm. Lahden seutu tai Örö. Mutta näihinkin palaamme Museorautatieyhdistyksen tiedotuskanavien tai Resiina-lehden kautta myöhemmin.

Valitamme tapahtuneita muutoksia. Pysykää terveinä!