Kalenterissa ei tapahtumia.

Tammikuun lopussa aloitettiin vaunun ootraus.

 

Kolmannen luokan osastojen ootraus eteni vauhdilla viikonlopun aikana. Keskimmäinen osasto on jo ootrattu kokonaan ja päätyosaston seinistäkin reilut puolet. Ootrauksen jälkeen seiniä myös lakattiin. Samalla lakattiin toisen luokan tammipaneeleja ja ovia. Vessan ja kattilahuoneen seiniä kitattiin, hiottiin ja pohjamaalattiin ja myös nämä tilat ovat nyt valmiita ootrattavaksi.

 

Vaunun päätysiltojen lankutuksen rakentaminen pääsi myös hyvään vauhtiin. Humppilan puolen päätysilla osat on jo sahattu ja sovitettu paikoilleen ja jokioisten pää on työn alla. Vaunutyömaalle hankittiin myös lisää peltiä, josta voidaan tehdä lisää alas painettavien ikkunoiden peltikaukaloita.