Projektissa olllan nyt edetty siihen vaiheeseen että kaikki tuliputket on etupäästä mankeloituna, nyt odotamme mankeleita jotta saamme tulipesänpään tehtyä hitsausta vaille valmiiksi.

Hitsauksen suorituksesta olemme saaneet tarjouksen ja paikalla käytyään tekijä on sitä mieltä että hitsaus kannattaa tehdä Tigillä, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä. Lisäksi olemme sitä mieltä että kattilan etupäästä kannattaa hitsata myös isommat putket (lieskaputket), joita on 11kpl, jottei niitä tarvitse alkaa reunustamaan, joka taas rasittaa lisää putken reunaa. Tämä lieskaputkien hitsaus tapa on ollut käytössä pitkään yleisesti muualla päin, koska sillä saadaan varmuus tuliputkilevyjä tukevien putkien kiinnipysyvyydestä.

Keskustelimme Tuksein kanssa tuliputkien hitsaamisesta ja hitsauksen tarkastuksesta. He olivat sitä mieltä että tällaisessa tapauksessa täytyy ottaa huomioon kattila ja sen valmistusaikakauden mukaiset menetelmät, joten riittävä tarkastus olisi edelleen visuaalinen tarkastus ja vesipainekoe. Tämä siksi että tällaisen kattilan alkuperäinenkin tarkastusmenettely perustuu silmämääräiseen ja vesipaineella tehtävään tarkastukseen. Jos tarkastusta jonkin havaitun tai epäillyn seikan vuoksi tai muusta perustellusta syystä halutaan laajentaa ja tarkentaa olisi sopiva menetelmä magneettijauhe tarkastus tai tunkeumaneste.

Heidän mielestään röntgentarkastus ei toimi tuossa kunnolla, samoin sen käyttö ei ole tässä tilanteessa tarkoituksen mukaista eikä se tuo lisäarvoa.