Touko- kesäkuun aikana vaihde nostettiin ja tuettiin oikeaan tasoon pääraiteen kanssa. Kesäkuun alussa aloitettiin varsinaisen sivuraiteen rakennustyö hakemalla lauantaina Humppilasta viimeinen v. 2012 Hämeenlinnaa varten tehty elementti ja tuotiin se Santavaihteen raiteen jatkoksi. Samoin siirrettiin lähemmäksi raidetta Santavaihteelta löytyneet kaksi K30 kiskoa, sekä n. 50 kpl sivuraidepölkkyjä.

Ja jos ratatyöt enenevät yhtä hyvin kuin ne on tähän asti edenneet voi juhannuksena tulla mahdolliseksi ensimmäisen osan luovuttaminen väliaikaiselle liikenteelle (hyötypituus noin 15 m), jolloin sekä sulkeutumien että junakohtaukset tulevat mahdollisiksi.

Tumman punainen umpinainen moottoriresiina, jossa sisällä useita miehiä ohittaa rakenteilla olevan sivuraiteen.
Höyryjunan perässä ajaneena palojunana kulkenut More ohittaa vaihdetta. Vaihde on nostettu ja tuettu kevään aikana. Kuva: Teppo Niemi 03.06. 2018.
Suoraan horisonttiin jatkuvasta radasta oikealle kääntyvä vaihde ja pieni valmis radanpätkä. Luonto ympärillä on keväisen vihreää peltomaisemaa, joissa muutama pieni lehtipuumetsikkö.
Ensimmäinen elementti asennettu sivuraiteeseen. Raide tulee jatkumaan oikealle kaartuvan ratapenkereen puista paljaan osan päähän. Kuva: Teppo Niemi 03.06. 2018.