Helmikuun alussa purettiin aseman toimistohuoneen puolen välikatto ja osa seinien lastulevypinnoista, koska niistä löytyi vesivaurioiden jälkiä. Jäljet olivat sen verran pahannäköisiä, että levytys päätettiin purkaa niiltä osin kokonaan.

Kuva jatketuista kakkisnelos pystykoolingeista aseman etuseinässä, josta ulkiolaudostusta on poistettu metrin korkeudelle.
Aseman etuseinän lahonnut alahirsi on korvattu uudella puulla ja pystykoolingit on kengitetty. Kuva: Marko Laine 17.2.2019.

Lastulevyjen alta löytyi välikatosta jäisiä lasivillaeristeitä. Vuodon syykin selvisi. Toimistosta katon lävitse mennyt linjaradioantennin läpivientikohta oli vuotanut. Löytö oli siitä hyvä, että itse vesikatossa ei ole vikaa ja kostunut alue saatiin purettua ja puhdistettua täysin. Toimistopuolen ilmakin muuttui heti raikkaammaksi kun kostuneet materiaalit saatin purettua pois.

Laudanpala, jossa työmiesten lyijykynällä kaunokirjoituksella kirjoittama viesti.
Laudan pala, johon työmiehet Verronen ja Järvenpää ovat kirjoittaneet ajatuksiaan. Kuva: Marko Laine 17.2.2019.

Tämän jälkeen työ jatkui aseman tukirakenteiden kanssa. Aseman alla nostettiin lattian tukihirsiä paikalleen. Aseman etuseinän laudoitusta oviaukon molemmilta puolilta purettiin ja lahojen pystykoolinkien päät vaihdettiin, eli kengitettiin koko oviseinä. Aseman salin puolen lattia nostettiin kiilojen avulla vatupassiin ja etuseinä vedettiin kiilaamalla suoraan, jolloin seinän alareunan pullistuma oikeni. Seinä kiinnitettiin myös väliaikaisesti paikalleen, jotta seinän voidaan rakentaa alaosastaan uudelleen.

Hirsiseinäisessä huoneess olevaa lankkulattiaa, jota onkorjattu uusilla laudoilla yhdestä reunasta.
Aseman kahviotilan korjattua lankkulattiaa. Kuva: Marko Laine 17.2.2019.

Aseman odotushuoneen ja toimiston väliseen seinään sahattiin myös aukko lippuluukkua varten, johon asennettiin jo puretun alkuperäisen Jokioisten aseman lippuluukku.

Odotushuoneen lattia korjattiin laitetilan kaapeliläpivientien kohdalta osittain käyttäen vanhoja löydettyjä lattialankkuja ja osittain vastaavalla uudella puutavaralla.

Aseman vanhojen puuikkunoiden korjaustyö on myös jatkunut koko helmikuun Minkiön korjaamohallilla. Kaikki ikkunat puhdistetaan, kitaataan ja maalataan. Rikkoontunet tai puuttuvat lasit korvataan samalla uusilla ruuduilla.