Jokioisten Museorautatietä ylläpitävän Museorautatieyhdistys ry:n syyskokous valitsi 30. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan johtokunnan vuodelle 2014. Puheenjohtajaksi jatkamaan valittiin Marko Laine, ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Rutonen. Hän on toiminut aiemmin useita vuosia yhdistyksen johtokunnan jäsenenä.

Uudeksi sihteeriksi valittiin Katariina Ketoja ja yhdistyksen raha-asioista vastaavaksi kasööriksi valittiin aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Lauri Niemi. Sihteerinä aiemmin toiminut Teemu Virtanen ja kasöörinä aiemmin toiminut Lea Harjula eivät enää asettuneet ehdolle johtokuntaan.

Aiemmin johtokunnan varajäsenenä toiminut Tuukka Selkälä valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi varajäseneksi valittiin Alexander Vaganov. Kaksivuotiskaudellaan johtokunnassa jatkavat Tuomas Juhantila ja Tapio Rintamäki.

Syyskokous hyväksyi myös yhdistyksen vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa aikuisjäsenten osalta 2 eurolla 26 euroon ja nuorisojäsenten osalta 1 eurolla 13 euroon.

Jokioisilla Kiipun kylätalolla pidettyyn kokoukseen osallistui 29 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki hiljattain edesmenneiden yhdistyksen pitkäaikaisten vaikuttajien Pauli Söderholmin ja Olavi Kilpiön muistoksi.