Kalenterissa ei tapahtumia.

Jokirannan ratahanke

Tässä blogissa kerrotaan Jokioisten Museorautatien jatkamisesta Loimijokirantaan Jokioisten nykyiseltä asemalta. Ratapohja jokirantaan on pääosin täysin olemassa ja suurimmalla osalla matkasta, jopa radan alkuperäinen kiskotus on jäljellä, tosin ratapölkyt ovat ehtineet hieman lahota vuoden 1974 liikenteen päättymisen jälkeen!

Valmista uutta rataa ja gtaustalla moderni tehdasrakennusa.
Jokioisten siirappitehdas ratatyömaan tasutalla joulukuussa 2015. Kuva: Jussi Tepponen.

Uuden radan valmistuttua matkustajajunien pääteasema tulisi aivan Loimijoen rantaan keskelle historiallista Jokioisten kartanaoaluetta ja lähemmäksi Jokioisten keskustaa. Jokirannan asema tulee sijaitsemaan kauniilla paikalla, nimensä mukaisesti joen rannalla. Joen molemmilla rannoilla on jäljellä vuonna 1898 valmistuneen ja vuonna 1981 puretun rautatiesillan kivijalat sekä holvikaari, joita museojunamatkustajat pääsevät ihmettelemään radan valmistuttua. Museorautatien uudelta asemalta on lyhyt matka mm. Ferrarian naulamuseoon, vanhaan kartanon navettaan rakennettuun Tietotaloon sekä maatalouden esittelypuisto Elonkiertoon.


Menneen viikon ja viikonlopun aikana saatiin Jokirannan jatkon ensimmäisen vaiheen pölkynvaihto- ja kiskotustyöt lopulta valmiiksi. Varsinaiset työt rataosalla alkoivat 11 vuotta sitten vuoden 2007 lokakuussa, jolloin Humppilantien tasoristeys uusittiin. Ensimmäisen vaiheen kokonaisraidepituus on reilut 400 m.

Kapearaiteinen rata jatkuu kohti laskevaa aurinkoa ja tiilistä tehdasrakennusta.
Kiskotuksen pää saavutti Siirappitehtaan su 28.10. Kuva: Marko Laine 28.10.2018.

Rataosalla olivat töiden alkaessa jäljellä Jokioisten rautatien aikaiset loppuun kuluneet 22 kg kiskot ja ratapölkyt olivat lähes täysin lahoja. Radan käyttö oli vuosi vuodelta vähentynyt ja koko raiteen päähän ajettiin viimeksi moottoriresiinalla vuosituhanteen vaihteen tienoilla.

Miehiä ratatöissä vääntämässä kiskoja paikoilleen.
Kiskotus etenee kohti Siirappitehdasta. Radan kaarteessa kiskot pitää vääntää miesvoimin kangilla paikalleen. Kuva: Marko Laine 28.10.2018.

Viime viikolla radan Humppilan tien tasoristeyksen näkemäalueet vesottiin ja viimeiset 60 m raiteesta kiskotettiin. Kiskotus loppuu nyt noin 20 m päähän Siirappitehtaan aidasta. Rataa pitää vielä talven jälkeen sorastaa ja tukea, jonka jälkeen raide on valmis.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa rataa vanha ratapohjaa pitkin Siirappitehtaan vieritse alas jokirantaan vanhan höyläämön rakennusten vierelle, jonne tulee rakennetaan ratapiha veturin ympäriajoa varten, sekä asemalaituri. Toisen vaiheen työt alkavat kun niille on saatu varmistettua rahoitus.

Kevään aikana raiteen uusiminen kohti ensimmäisen rakennusvaiheen loppua, eli Siirappitehtaan aitaa on edennyt nopealla vauhdilla.

Kuvaa uudesta raiteesta puupölkyillä. Taustalla näkyy moderneja tehdasrakennuksia.
Jokirannan rataa eli Siirappiraidetta toukokuussa 2018. Kuva: J.T. 15.5.2018.

Täysin peruskorjattua raidetta on tehty 80 m ja Siirappitehtaan kaarre alkaa olla jo valmis. Rakentamatta on vielä kolme kiskonmittaa, eli 60 m raidetta. Tämän jälkeen on vielä vuorossa raiteen sorastus ja oikominen, sekä vanhan raidemateriaalin kerääminen pois radan penkasta.

Kuvaa uuden raiteen päästä, jossa ratapölkky poikittain raiteella. Taustalla näkyy moderneja tehdasrakennuksia.
Jokirannan radan pää Siirappitehtaan kohdalla. Kuva: J.T. 15.5.2018.

Vanha kiskomateriaali tullaan käyttämään osittain parhaillaan uudelleen rakennettavassa Santaraiteessa Minkiön ja Humppilan puolessa välissä. Parhaimmat vanhoista 22 kg/m kiskoista säästetään vaihtokiskoiksi Minkiön ja Jokioisten ratapihaa sekä Minkiön-Jänhijoen välistä rataosaa varten.

Suuremmat ratatyöt ovat loppuneet tältä vuodelta. Radalla tosin ajetaan vielä työjunia, joten tasoristeyksissä pitää olla vieläkin tarkkana!

Luken kasvihuoneiden valot loistavat Humppilantien toisella puolella. Kiskotettu rata ulottuu jo yli 200m päähän tiestä. Kuva: Jussi Tepponen 1.12. 2015
Luken kasvihuoneiden valot loistavat Humppilantien toisella puolella. Kiskotettu rata ulottuu jo yli 200m päähän tiestä. Kuva: Jussi Tepponen 1.12. 2015

Siirappiraiteen perusparannuksessa päästiin reilun 200 m päähän Humppila-Jokioinen tiestä ja vielä reilut 150 m valmista ratapengertä olisi kiskotettavana. Kiskotustyö jatkuu taas kevään koittaessa, mutta valmistelevia töitä ja vanhojen kiskojen keräämistä ratapenkalta saatetaan tehdä jo ennen tätä.

Marraskuun alussa säiden muuttuessa sateisemmaksi rata saavutti siirappitehtaan kurvin alun. Vielä ennen talventuloa rataa olisi tarkoitus jatkaa vajaalla 50 metrillä, mikäli sää sen sallii. Tällöin raiteet olisivat jo siirappitehtaan aidan tasolla.

Siirappitehtaan valot loistavat ratalinjan päässä sateisena marraskuisena iltapäivänä, kiskotus etenee kohti siirappitehdasta. Kuva: Jussi Tepponen 7.11. 2015.
Siirappitehtaan valot loistavat ratalinjan päässä sateisena marraskuisena iltapäivänä. Kuva: Jussi Tepponen 7.11. 2015.

Jos syksyn ja talven säät sallivat on ennen kevättä tarkoituksena kerätä ratalinjan vanhoja kiskoja pois ratapenkalta. Vanhat 22 kg/m kiskot varastoidaan ja tullaan käyttämään ratapihoilla. Myös Jokirannan ratapiha on tarkoitus rakentaa paremmin vanhaan miljöön sopivista sirommista 22 kg/m kiskoista.

Lokakuun alussa alkoi Siirappiraiteen peruskorjauksen kiskotusvaihe. Aikaisemmin viime vuoden ja tämän kesän aikana oli purettu ratalinjan vanha kiskotus ja tasattu ratapenkka Humppilan tieltä Siirappitehtaan aitaan saakka.

Kiskotustyöt käynnissä Siirappiraiteella. Kuva: Jaanus Tori
Kiskotustyöt käynnissä Siirappiraiteella. Kuva: Jaanus Tori

Kiskotusta on nyt tehty vajaat 100 m Humppilan tiestä laskien ja tämän syksyn aikana on säiden niin salliessa tarkoitus tehdä vielä noin 250 m lisää. Tällöin rata olisi kunnostettu Siirappitehtaalle saakka.

Rataa rakennetaan siten, että kiskon mitalle (20 m) rataa jaetaan ensin ratapölkyt sitä varten tehdylle hiekkapedille. Tämän jälkeen kiskot siirretään paikalle ratatyövaunua käyttäen. Sen jälkeen kisko kiinnitetään pulteilla jo valmiiseen rataan ja kiskon alle laitetaan aluslevyt. Lopuksi kiskot naulataan puisiin ratapölkkyihin. Yhdelle kiskonmitalle tulee 29 ratapölkkyä.

Kiskojen naulaamisen jälkeen rata vielä sorastetaan ratapölkkyjen ulkoreunoista. Myöhemmin, talven jälkeen, rataa tullaan vielä oikomaan ja tämän jälkeen tehdään lopullinen radan sorastus.

Ratatöiden vuoksi työjunia liikkuu lähes päivittäin Minkiö-Jokioinen rataosalla ja myös toisinaan Minkiö-Humppila rataosalla, joten tasoristeyksissä on hyvä olla varuillaan ja katsoa, että junaa ei ole tulossa!

Siirapiraiteen pää loittonee Humppilantiestä. Kuva: Jussi Tepponen 9.10. 2015
Siirapiraiteen pää loittonee Humppilantiestä. Kuva: Jussi Tepponen 9.10. 2015

Syyskuun aikana Humppilan kiskovarastolta on tuotu kaksi junallista kiskoja Jokirannan ratatyömaalle. Humppilassa on myös kesän aikana sahattu ratapölkkyjä, joita tarvitaan tänä sysksynä kaikkiaan noin 400 kpl.

Ensimmäisen Humppilasta tulleen kiksojunan lastin purkua Siirappiraiteella. Kuva: Marko Laine
Ensimmäisen Humppilasta tulleen kiksojunan lastin purkua Siirappiraiteella. Kuva: Marko Laine

Kiskotustöitä varten on saatu 5000 euron avustus, jonka turvin itse kiskotus on tarkoitus aloittaa lokakuun alussa. Mikäli säät suosivat tavoitteena on, että marraskuussa rata olisi liikennöitävässä kunnossa Siirappitehtaan aitaan saakka. Tämän jälkeen ratalinjalta on tarkoitus vielä kerätä pois siellä olevat vanhat Jokioisten rautatien aikaiset kiskot, joita tullan käyttämään varakiskoina ja sivuraiteiden kevyempänä kiskotuksena.

Syksyn aikana on myös jälleen kerran harventaa ratapenkan pusikoita.

Ensimmäiset kiskot tuotu Humppilan kiskovarastosta uudelle ratapenkalle. Kuva: Jussi Tepponen 2.9.2015.
Ensimmäiset kiskot tuotu Humppilan kiskovarastosta uudelle ratapenkalle. Kuva: Jussi Tepponen 2.9.2015.

Parin viime viikon aikana ovat Jokirannan ratatyöt taas edenneet. Vanhan ratapenkan kiskotus on purettu nyt Siirappitehtaan aitaan asti, kaikki turha maa ja juurakko on kaivettu ja kuljetettu pois penkalta ja penkka sorastettu sekä tasotettu kiskotusta varten.

Uusittua ratapenkkaa Siirappitehtaan kaarteessa. Kuva: Marko Laine 8.6.2015.
Uusittua ratapenkkaa Siirappitehtaan kaarteessa. Kuva: Marko Laine 8.6.2015.

Seuraavana vaiheena on tarvittavan kiskotuksen ja ratapölkkyjen siirto Humppilasta Jokioisille sekä vielä tämän vuoden aikana myös radan naulaaminen, mikäli talvi ja lumet eivät tule liian aikaisin. Kun raide on saatu naulattua tehtaalle asti, vuorossa on vielä radan vanhan kiskotuksen kuljetus pois varastoon. Radan vanhoja 22 kg/m-kiskoja tarvitaan ratapihojen kiskotuksia varten.

Tänään lauantaina rataa sorastettiin sen verran, että raide on liikennöitävässä kunnossa tulevilla Minkiön Höyryfestivaalilla. Jokioisten asemalle tuotiin luonnonhiekkaa koko rakennetun raiteenpätkän sorastusta varten, mutta hiekka on hieman liian hienojakoista kunnon raidesoraksi, joten ainakin osa siitä tultaneen käyttämään ratapenkan täyttöihin tarvittavissa kohdissa, kuten Huhdinmäessä.

Sorastettua rataa Jokioisilla. Kuva: Jussi tepponen 03.8.2014.
Sorastettua rataa Jokioisilla. Kuva: Jussi tepponen 03.8.2014.

Kiskotustyö Humppilantien eteläpuolella alkoi tänään 11.7. Tänään rakennettu rata on vielä tarkoitus sorastaa tulevan viikonlopun aikana. Radan rakentamisella oli hieman kiire, sillä ratatöihin käytetyt raide-elementit piti saada pois varastosta Minkiöltä pian alkavien höyryfestivaalien tieltä. Nyt rakennettua raidetta on myös tarkoitus käyttää Minkiön höyryfestivaalien liikenteessä kun Minkiö - Jokioinen välillä on liikenteessä kolme junaa ja Jokioisten asemalla on parhaimmillaan yhtä aikaa kaksi junaa.

Ensimmäiset metrit uutta Jokirannan rataa on nyt asennettu. Kuva: Marko Laine 11.7.2014.
Ensimmäiset metrit uutta Jokirannan rataa on nyt asennettu. Kuva: Marko Laine 11.7.2014.

Töitä ratapohjalla jatketaan myöhemmin syksyllä, jolloin on tarkoitus saada koko Siirappiraiteen pohja Jokioisten asemalta Siirappitehtaalle peruskorjattua. Uuden radan rakentaminen Siirappitehtaalta eteenpäin alkaa vasta myöhemmin.

TU-4 vetoinen työjuna oli ensimmäinen juna Humppilantien eteläpuolella yli kymmeneen vuoteen. Kuva: Marko Laine 11.7.2014.
TU-4 vetoinen työjuna oli ensimmäinen juna Humppilantien eteläpuolella yli kymmeneen vuoteen. Kuva: Marko Laine 11.7.2014.

Ratapohja on nyt Siirappiraiteen alkupäästä tasattu koneellisesti ja Humppilantien tasoristeyksen laippaurat on avattu, jotta kiskojuna voidaan ajaa tasoristeyksen päälle raide-elementtien paikalle nostoa varten. Radan alkupää rakennetaan raide-elementeistä, joita käytettiin pari talvea sitten Porter-höyryveturin talviajelussa Hämeenlinnan Verkatehtaalla Suomen rautateiden 150 -vuotis juhlavuonna.

Tasoristeyksen laippaurat on puhdistettu kiskojunaa varten. Kuva: Jyrki Längman 8.7.2014.
Tasoristeyksen laippaurat on puhdistettu kiskojunaa varten. Kuva: Jyrki Längman 8.7.2014.

Tämän lisäksi tien reunasta on käsin hakattu pois ylimääräistä asfalttia, jotta raide-elementtien kiskot saadaan liitettyä tasoristeyksen kiskotukseen.

Humppilantien tasoristeys ja ratapihaa Jokioisten aseman suuntaan nähtynä. Kuva: Jyrki Längman 8.7.2014.
Humppilantien tasoristeys ja ratapihaa Jokioisten aseman suuntaan nähtynä. Kuva: Jyrki Längman 8.7.2014.

Jokirannan jatkon ensimmäisen vaiheen ratatyöt käynnistyivät kesäkuun lopussa. Juhannuksen aikoihin Jokioisten nykyisen aseman ja Siirappitehtaan välinen erittäin huonokuntoinen raide purettiin. Tämän viikon alussa raiteen pohjaa tasoitettiin koneellisesti ja raiteen paikalle ajettiin kerros soraa. Seuraavaksi on tarkoitus aloittaa raiteen rakentaminen. Enimmäiset raide-elemnetit ovat jo valmiin Minkiöllä, josta ne on tarkoitus kuljettaa heinäkuun aikana junalla Jokioisille ja asentaa rataan.

Valmista ratapohjaa Siirappiraiteella. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.
Valmista ratapohjaa Siirappiraiteella. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.

Töitä ratapohjalla jatketaan myöhemmin syksyllä, jolloin on tarkoitus saada koko Siirappiraiteen pohja Jokioisten asemalta Siirappitehtaalle peruskorjattua. Uuden radan rakentaminen Siirappitehtaalta eteenpäin alkaa vasta myöhemmin.

Valmista ratapohjaa Humppilantien tasoristeykseltä nähtynä. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.
Valmista ratapohjaa Humppilantien tasoristeykseltä nähtynä. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.
Valmista ratapohjaa Siirappiraiteen päästä nähtynä. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.
Valmista ratapohjaa Siirappiraiteen päästä nähtynä. Kuva: Marko Laine 1.7.2014.

Jokioisten tietotalolla pidettiin tänään 29.11. klo 18.00 alkaen kuulemistilaisuus Jokirannan ratahankkeesta. Tilaisuudessa esiteltiin ratahanketta ja vastattiin yleisön esittämiin kysymyksiin. Paikalla oli kymmenkunta kuulijaa. Tämä oli järjestyksessään kolmas Jokioisilla ratahankkeesta pidetty tilaisuus ja näillä näkymin viimeinen ennen ratasuunnitelman valmistumista.

Jokirannan rataprojektin kartta.
Jokirannan rataprojektin kartta.

Jokioisten Tietotalolla aivan kartanoalueen sydämmessä pidettiin tänään toinen kutsutuille rataprojektin vaikutuspiirin toimijoille suunnattu keskustelutilaisuus. Paikalla olivat Jokioisten Museorautatien, Liikenneviraston, VR Trackin, Jokioisten kunnan, MTT:n, Senaatti Kiinteistöjen, Boreal Kasvinjalostus Oy:n ja Genencor International Oy Jokioisten tehtaan ja St1 Biofuels Oy:n  edustajat

Tilaisuudessa esitettiin lopulliset ratasuunnitelmat ja käytiin lävitse kysymyksiä, jotka on vielä ratkaistava ennen kuin rataa voidaan alkaa rakentamaan. Suunnitelmiin tehdään vielä muutamia täsmennyksiä saadun palautteen perusteella. Tämän jälkeen syksyllä 2012 on vuorossa ratalain mukainen ratasuunnitelman hyväksyntä.

Jokioisten kunnantalolla järjestettiin tänään keskustelutilaisuus, jossa paikalle kutsutuille rataprojektin vaikutuspiirissä oleville toimijoille esiteltiin alustavia ratasuunnitelmia. Tilaisuudessa paikalla olivat Jokioisten Museorautatien, Liikenneviraston, VR Trackin, Jokioisten kunnan, MTT:n, Boreal Kasvinjalostus Oy:n ja Genencor International Oy Jokioisten tehtaan edustajat.

Keskustelu eteni hyvässä hengessä ja tilaisuudessa päästiin yhteisymmärrykseen suunnitelmien jatkosta ja siitä miten ratalinja tulee sijoittumaan Jokioisten kartanoalueella. Tilaisuuden jälkeen käytiin osapuolien kanssa vielä maastokatselmuksella katsomassa ratalinjan sijoittumista paikanpäällä.

Tapaamisessa todettiin, että tarkoituksena on, että lopulliset suunnitelma valmistuvat keväällä 2013 ja hyvässä lykyssä rakennustöihin päästään vielä vuoden 2013 aikana.

Minkiön asemalla ja Jokioisilla pidettiin tänään ratasuunnittelupalaveri. Tilaisuudessa Jokioisten Museorautatien ja VR Trackin edustajat kävivät lävitse suunnitelmavaihtoehdot. Samalla lyötiin lukkoon ratalinjauksen paikka ja käytiin vielä tutustumassa tulevan ratalinjan paikkaan. Samassa yhteydessä todettiin, että paikalla tarvitsee tehdä vielä lisämittauksia ennen kuin tarkemmat suunnitelmat voidaan laatia.

Tänään Jokioisilla pidettiin Jokioisten Museorautatien Loimijokirantaan ulottuvan jatkeen ratalinjan katselmus. Paikalla olivat sekä VR Trackin, Liikenneviraston, että Jokioisten Museorautatien edustajat. Katselmuksessa käytiin vanha ratalinja lävitse ja katsottiin paikan päällä miten uusi ratalinja voisi parhaiten sijoittua alueelle.

Katselmuksen jälkeen voi varsinainen ratasuunnittelu alkaa. Kun alustavat suunnitelmat on saatu tehtyä pidetään radan vaikutuspiirrissä oleville toimijoille keskustelutilaisuus rataprojektista. Tällä hetkellä tarkoituksena on, että alustavat suunnitelmat olisivat valmiita kuluvan vuoden syksyllä.

Jokirannan radan jatkon suunnittelu nytkähti tänään aimo askeleen eteenpäin. Tänään aamulla liikennevirastossa pidetyssä palaverissa sovittiin siitä, että VR Track laati tarkat ratasuunnitelmat nykyiseltä Jokioisten asemalta Loimijokirantaan ulottuvalla ratalinjalla.

Radan linjaus ei ole helpommasta päästä, sillä ratalinja sivuaa useita teollisuuskohteita ja teitä sekä lasku Loimijoen rantaan on erittäin jyrkkä. Asiaa tietysti helpottaa se, että Jokioisten rautatiellä oli samalla paikalla Jokioisten sahalle ja Ferarian rautatehtaalle menevä teollisuusraide.

Humppilassa olevat Jokirannan jatkoa varten saadut kiskot on vihdoinkin saatu järjesteltyä pinoihin JMR:n alueelle. Kiskot oli alunperin vain pudotettu suoraan junasta VR:n raiteen vierelle. Koska kiskot ovat 20 m pitkiä niiden siirto pinoihin ei onnistunut paikalliste yrittäjien koneilla. Lopulta asiaa pähkittyä päädyttiin siihen, että hommaa yritetään Museorautatien RTK:lla. Homma oli työläs, mutta onnistui pitkän puurtamisen jälkeen ja kiskot saatin tyydyttävästi pinottua odottamaan kuljetusta Jokioisten suuntaan.

Juuri ennen lumentuloa käytiin traktorilla hakemassa Humppilan meijerin vierelle vaunusta puretut sidekiskot, jotka olivat jäänet kesäksi sinne kasaan, koska niitä ei voitu maan pehmeyden ja vetisyyden takia hakea pois. Nyt sidekiskotkin ovat kiskovarastolla ja enää puuttu nauloja ja sidepultteja, sekä tietysti kaikkein kalleimpana 2000 kpl ratapölkkyjä!

Kuvia kiskovaraston järjestelystä löytyy kuvagalleriasta

Jokirannan jatko-osuuden kiskot on useiden hankaluuksien jälkeen saatu purettua junanvaunuista pois. Koska kiskojen pituus on 20 metriä, on niiden siirtely ja nostelu erittäin hankalaa. Monien hankaluuksien jälkeen kiskot saatiin lopulta purettua siirtämällä VR:n vaunut Jokioisten Museorautatien raiteiden vierelle ja purkamalla kiskot käyttäen tukkiauton nosturia ja RTK-ratatyökonetta. Koska pitkien kiskojen käsittely on hankalaa, jouduttiin kiskot varastoimaan aluksi kasoihin leveäraiteen viereen Humppilassa. Myöhemmin on tarkoituksena, että kiskot nostetaan yksitellen museorautatien tavaravaunujen päälle ja kuljetetaan välivarastoon Jokioisille.

Nyt Jokiranta-projektissa on päästy vaiheeseen, jossa maa-alueiden omistusjärjestelyt ja uuteen rataan tarvittava kiskomateriaali on olemassa, mutta jotain olennaista kuitenkin puuttuu: Jokirannan jatko-osuuteen on tarkoituksena laittaa uudet ratapölkyt, joiden arvioitu kestoikä on noin 40 vuotta. Uusien pölkkyjen hinta ja määrä on kuitenkin sellainen, että Museorautatieyhdistys ry:llä ei ole varaa laittaa niin suurta summaa pelkkien ratapölkkyjen hankintaan ja nyt jatkorahoituksen puuttuessa koko projekti on pysähdyksissä. Uusien ratapölkkyjen toimitusaika on noin 1,5 vuotta, joten tilaus pitäisi pystyä tekemään mahdollisimman pian, jotta lähivuosien aikana päästäisiin rakentamaan uutta rataa, jonka valmistuttua Jokioisten Museorautatie pystyisi entistä paremmin palvelemaan vieraitaan ja samalla museojuna toisi matkustajansa lähemmäksi muita Jokioisten matkailunähtävyyksiä. Jokirannan jatkoradan perimmäinen tarkoitushan on palauttaa rautatie vanhalle historialliselle tavararatapihalle Loimijoen rantaan ja luoda suurempi matkailukokonaisuus, johon kuuluisivat niin Jokioisten historiallinen kartanomiljöö, Naulamuseo, Elonkierto sekä Jokioisten Tietotalo, joka soveltuu erinomaisesti ryhmien kokous- ja ruokapalveluihin.

Jokirannan rataa varten hankitut kiskot saapuivat junakuljetuksena Humppilaan Pohjois-Karjalasta. Kiskoja on yhteensä 150 kpl ja niiden pituus on 20 m ja kiskopaino on 30 kg/m, eli sama kuin valtaosassa ratalinjaa. Kiskot on tarkoitus purkaa vaunuista Humppilassa ja välivarastoida sinne ennen niiden siirtoa Jokioisille. Kiskojen kanssa saapuivat myös rataan tarvittavat sidekiskot.

Kiskot ja sidekiskot Humppilassa vielä junan kyytin lastattuina. Kuva: Jussi Tepponen, 25.10. 2009, Humppila.
Kiskot ja sidekiskot Humppilassa vielä junan kyytin lastattuina. Kuva: Jussi Tepponen, 25.10. 2009, Humppila.

Ratalinjan raivaus on saatu päätökseen. Linja on nyt vesottu Siirappitehtaalle saakka.

Raivattua ratalinjaa nykyiseltä Jokioisten asemalta siirappitehtaan suuntaan. Kuva: Jussi Tepponen, 30.3. 2008, Jokioinen.
Raivattua ratalinjaa nykyiseltä Jokioisten asemalta siirappitehtaan suuntaan. Kuva: Jussi Tepponen, 30.3. 2008, Jokioinen.
Raivattua ratalinjaa siirappitehtaan vieressä. Tuleva rata kaartuu kuvaajaan selän takaa hieman nykyistä ratalinjaa jyrkemmin ja jatkaa eteenpäin tehtaan aidan vieritse. Kuva: Jussi Tepponen, 30.3. 2008, Jokioinen.
Raivattua ratalinjaa siirappitehtaan vieressä. Tuleva rata kaartuu kuvaajaan selän takaa hieman nykyistä ratalinjaa jyrkemmin ja jatkaa eteenpäin tehtaan aidan vieritse. Kuva: Jussi Tepponen, 30.3. 2008, Jokioinen.

Ratalinjan raivaus on edennyt siirappitehtaalle asti. Raivaus jatkuu tällä erää vielä Siirappitehtaan portille asti tehtaan aidan vieritse. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus purkaa radan vanha kiskotus.

Raivattua ratalinjaa siirappitehtaan vieressä. Huomaa puukasan alla näkyvä vanha kiskotus! Kuva: Juha-Pekka Viitanen, 17.3. 2008, Jokioinen.
Raivattua ratalinjaa siirappitehtaan vieressä. Huomaa puukasan alla näkyvä vanha kiskotus! Kuva: Juha-Pekka Viitanen, 17.3. 2008, Jokioinen.

Ratalinjan raivaus sille viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kasvaneesta puustosta on alkanut. Ensi vaiheessa on tarkoitus raivata linja Humppilantien tasoristeykseltä Siirappitehtaan portille. Raivausalueen leveys on 6 m. Raivauksen jälkeen seuraavaksi on tarkoitus purkaa radan vanha 22 kg/m -kiskotus ja kerätä vanhat, lahonneet ratapölkyt pois, jonka jälkeen päästään ratapenkereen pohjustustöihin.

Lupa ratalinjalla kasvavan puuston ja pusikon raivaukseen on saatu maanomistajalta. Raivaustyöt on tarkoitus aloittaa heti kun niille on löydetty tekijä.

Jokioisten aseman vieressä olevan Humppilantien tasoristeyksen peruskorjaus on valmistunut. Minkiöllä ratatöissä ollut VR-rata Oy:n porukka asensi tasoristeyselementit ja Soraset Oy hoiti tiehen ja liikenteenohjaukseen liittyvät työt. Vanhan 22 kg/m -kiskosta tehdyn tasoristeyksen tilalla on nyt uusi asfalttikantinen 30 kg/m -kiskosta tehty tasoristeys. Kevyenliikenteen kohdalla on vanha betonilaattakansi, koska sitä käyttämällä saatiin laippaurat kapeammiksi, jolloin polkupyörien on helpompi ylittää tasoristeys.

Jokioisten Humppilantien tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Ajoradalla tasoristeyksessä on hyväksi osoittautunut asfalttikansi, joita on aikaisemmin käyetetty Humppilassa Palomäen ja Tavara-aseman tasoristeyksissä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten Humppilantien tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Ajoradalla tasoristeyksessä on hyväksi osoittautunut asfalttikansi, joita on aikaisemmin käyetetty Humppilassa Palomäen ja Tavara-aseman tasoristeyksissä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten aseman Humppilantien kevyenliikenteen väylän tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Vasemmanpuoleinen laippaura vaatii vielä säätämistä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.
Jokioisten aseman Humppilantien kevyenliikenteen väylän tasoristeys peruskorjauksen jälkeen. Vasemmanpuoleinen laippaura vaatii vielä säätämistä. Kuva: Jussi Tepponen, 20.10. 2007, Jokioinen.

Minkiöllä tehdyt kaksi tasoristeykseen tarkoitettua raide-elementtiä vietiin tänään avotavaravaunun päällä Jokioisten asemalle odottamaan ensi viikolla tapahtuvaa asennusta. Samalla tehtiin loput purkutyöt irrottamalla kiskonjatkokset tasoristeyksen ja Jokioisten eteläisen tulovaihteen väliltä.

Jokioisten Humppilantien tasoristeykseen tulevat raide-elementit ovat valmiina Minkiöllä. Tänään myös purettiin yksi kiskonmitta vanhaa rataa tasoristeyksen eteläpuolelta sekä avattiin tasoristeyksen ajoradan ja kevyenliikenteen väylän välissä ollut kiskonjatkos. Junaliikenteen loputtua pitää vielä avata Jokioisten eteläisen tulovaihteen ja tasoristeyksen välinen kiskonjatkos.

Sopimusneuvottelut Loimijoen rantaan vievän ratalinjan ratapohjan omistajien kanssa maa-alueen käyttöoikeudesta ovat meneillään. Tarkoituksena on saada oikeus radan rakentamiseen ja käyttöön.

Kauan ilmassa pyörinyt ajatus Jokioisten Museorautatien radan uudelleenrakentamisesta ja peruskunnostamisesta nykyiseltä Jokioisten asemalta Loimijoen rantaan on vihdoin hieman konkretisoitunut. Museorautatien ratatiimi on vuoden aikana käynyt tutkailemassa ja mittailemassa paikkoja ja tehnyt ensimmäisen konkreettisen suunnitelman radan pääteaseman saamiseksi matkailullisesti parempaan paikkaan keskelle Jokioisten kartanoaluetta ja Loimijoen rantaan. Tänään noiden tietojen pohjalta on valmistunut hankkeen ensimmäinen suunnitelmaversio. Seuraavana on vuorossa neuvottelut joko maa-alueiden hankinnasta tai käyttöoikeuden saamisesta radan rakentamiseksi.

Ratalinja kaartaa Myllytien ylitettyään takimmaisen varastorakennuksen vasemmalle puolelle. Raide 1 on aivan varastorakennuksen vieressä ja raide 2 sähkölinjan vieressä. Kuva: Jussi Tepponen, 19.9. 2005, Jokioinen.
Ratalinja kaartaa Myllytien ylitettyään takimmaisen varastorakennuksen vasemmalle puolelle. Raide 1 on aivan varastorakennuksen vieressä ja raide 2 sähkölinjan vieressä. Kuva: Jussi Tepponen, 19.9. 2005, Jokioinen.
Jokioisten sahan vanha varastorakennus, jonka reunassa olevan laiturin viereen ykkösraide on tarkoitus rakentaa. Kakkosraide tulisi kuvan vasempaan laitaan ja eteläpään vaihde kuvaajan kohdalle. Kuva: Jussi Tepponen, 19.9. 2005, Jokioinen.
Jokioisten sahan vanha varastorakennus, jonka reunassa olevan laiturin viereen ykkösraide on tarkoitus rakentaa. Kakkosraide tulisi kuvan vasempaan laitaan ja eteläpään vaihde kuvaajan kohdalle. Kuva: Jussi Tepponen, 19.9. 2005, Jokioinen.